วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

ประธานศูนย์ฝึกอาชีพญาดา ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 52

ประธานศูนย์ฝึกอาชีพญาดา ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 52


ประธานศูนย์ฝึกอาชีพญาดา ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2552 หลังอุทิศตัวทำงานเพื่อคนในพื้นที่ได้มีรอยยิ้มบนคราบน้ำตา
นางยูไนดา มะดือเร๊ะ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพญาดา ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประธานเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในฐานะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2552 ที่จะได้รับจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาวีวะ นายกรัฐมนตรี ในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2552 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 5 มีนาคม 2552 และอีกหลายรางวัลที่ได้รับมาอย่างมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ รางวัลครอบครัวตัวอย่าง ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้า(สิงห์ทอง) จังหวัดนราธิวาส รางวัลผู้หญิงทำงานดีเด่น สาขาแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทุ่มเททำงานอย่างหนักไม่เฉพาะแต่เพียงการดูแลครอบครัวของตนเอง แต่ยังอุทิศตัวเพื่อทำงานให้กับสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การย้ายมาจากภูมิลำเนาในจังหวัดตากมาอยู่กับครอบครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการไม่ยอมรับที่จะให้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านหรือเข้าสังคมมากนัก ซึ่งทำให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม พร้อมกับการสร้างการยอมรับในบทบาทของผู้หญิง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ดูแลครอบครัวเท่านั้นที่เป็นความถนัด แต่ยังมีความสามารถในการสร้างงานจาก 2 มือของตนเองเพื่อเพิ่มรายได้มาจุนเจือครอบครัวด้วย ทั้งนี้ จากการผลักดันของนางยูไนดา มะดือเร๊ะ ทำให้ปัจจุบันกลุ่มสตรี บ้านกูบู และกลุ่มสตรีในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพียงพอที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวตนเองดีขึ้นจากการปักผ้าและฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพญาดา รางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับจึงเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองและครอบครัว ให้มีกำลังใจทำงานเพื่อสังคม เพื่อคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรอยยิ้มบนคราบน้ำตาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สำหรับความรู้สึกของนางยุไนดา ที่ได้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมาจนถึงทุกวันนี้ ทุกรางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับ แม้ไม่เคยคาดหวัง แต่ก็ได้รับมาโดยตลอด จึงอยากเห็นคนอื่นๆเป็นแบบตนเอง คือ หันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมองว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่จะเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ท้อแท้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันสู้ต่อไปด้วยกัน
ข้อมูลข่าวและที่มา

วันที่ข่าว : 05 มีนาคม 2552

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255203050112&tb=N255203&news_headline=ประธานศูนย์ฝึกอาชีพญาดา%20%20ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ%20ด้านการส่งเสริมสันติภาพ%20เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี%2052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น