วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

ป.ป.ช.ไล่บี้ข้อมูลทุจริต ธอส. ผู้บริหารทำพิลึกบริจาคเงิน 1.2 ล.แก้ทาง

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4191  ประชาชาติธุรกิจ


ป.ป.ช.ไล่บี้ข้อมูลทุจริต ธอส. ผู้บริหารทำพิลึกบริจาคเงิน 1.2 ล.แก้ทาง

ภาย หลังจากที่มีพนักงานมือดี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แอบส่งข้อมูลลับชุดใหญ่ให้คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ธอส.จนในที่สุดเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นนี้ ก็กลายมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อ ป.ป.ช.มีหนังสือลับถึง นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 เรื่องดังนี้

1) การทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์หลัก (core bank system : CBS) กับ บมจ.ดาต้าแมท กรณีการตรวจรับงานและจ่ายเงินไม่เป็นไปตามสัญญา กล่าวคือ มีการแก้ไขวันที่ส่งมอบสัญญาและรีบเร่งอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่เอกชนผู้ รับจ้าง ทั้งที่การตรวจรับยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา

2) การทุจริตเกี่ยวกับการระดมเงินทุนและการธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ interest rate swap เอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน คือ มีการทำสัญญาจ้าง DEPFA INVESTMENT BANK LIMITED ระดมเงินฝากโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งทาง DEPFA เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกตราสารกับ ธอส. ได้แก่ ค่า facility fee 0.72%, arrangement fee 0.5% และ financial advisor fee 0.5% เป็นต้น ซึ่งปกติธนาคารไม่จำเป็นต้องมาเสียค่าธรรมเนียมประเภทนี้

นอกจาก นี้ ในการทำสัญญาว่าจ้าง DEPFA ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีสำนักงานในประเทศไทย เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการระดมทุนวงเงิน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ น่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจะต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายในประเทศเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับ กระทรวงการคลังเท่านั้น ดังนั้นในการทำสัญญาว่าจ้าง DEPFA ไม่ใช่การดำเนินการปกติ การทำสัญญานี้จะต้องผ่านการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วย

และ ประเด็นสุดท้ายที่ ป.ป.ช.สนใจ คือ การจัดซื้อเครื่องแบบพนักงานธนาคารตั้งแต่ปี 2548-2549 ด้วยวิธีพิเศษ อาทิ จัดซื้อเสื้อแจ็กเกตสีน้ำตาลแจกพนักงานจำนวน 2,000 ตัว ในราคาตัวละ 1,800 บาท เป็นต้น โดย ป.ป.ช.ได้ขอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมกับเซ็นรับรองสำเนาเอกสารส่งให้ ป.ป.ช.พิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจาก ป.ป.ช.

ผลปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดนำส่ง เอกสารตามที่ร้องขอ ทาง ป.ป.ช.กลับไม่ได้ รับเอกสาร แต่ได้รับเป็นเงินบริจาคแทน โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้นำแคชเชียร์เช็คมูลค่า 1.2 ล้านบาท มอบให้นายอภินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-13 พ.ย.นี้ ซึ่งทาง ป.ป.ช.ก็แก้เกมเพื่อป้องกันข้อครหาที่จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ด้วยการนำภาพถ่ายนายฉัตรชัยนำเงินแบงก์มาบริจาคให้กับ ป.ป.ช.ขึ้นเว็บไซต์ทันที

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ก็ออกมาบอกว่า กระทรวงการคลังคงไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามที่ ป.ป.ช.ขอได้ทัน 30 วันที่กำหนด เนื่องจาก นายศุภชัย จงศิริ รองปลัดกระทรวงการคลัง เพิ่งจะทำหนังสือไปถึงนายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ ธอส. เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยนายนริศได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมบอร์ดธนาคาร และได้มีการกำหนดตัวบุคคลที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลนำส่ง ป.ป.ช.แล้ว ซึ่งยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดจะพร้อมนำส่ง ป.ป.ช.ได้เมื่อไหร่

ซึ่งก่อนหน้านี้ นางโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงาน ธอส.ทุจริตเงินแบงก์ 499 ล้านบาท ได้สรุปผลการสอบสวนเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการทางวินัยกับผู้บริหารที่ เกี่ยว ข้องทั้งหมด นอกเหนือจากนายสมเกียรติ ปัญญาวรคุณเดช ผู้ต้องหา เวลาผ่านมาเกือบ 1 ปี แต่ก็ยังไม่พบว่า มีผู้บริหาร ท่านใดถูกลงโทษทางวินัย

และที่น่าจับตา คือ หลัง ป.ป.ช.เริ่มเข้ามาตรวจสอบ ธอส. ก็มีเสียงสะท้อนความอึดอัดใจจากนายนริศที่ปรารภกับผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลัง ว่าอยากจะลาออกจากประธานกรรมการ ธอส. ตามกรรมการหลายท่านที่ทยอยลาออกกันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนายชัยยุทธ สุทธิธนากร, นายวัชชรา ตันทรานนท์, นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์, น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย ตอนนี้เหลือเพียง "นายนริศ" เท่านั้น


หน้า 14
http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02fin05110353&sectionid=0206&day=2010-03-11

--
Web link
http://www.edtguide.com/SuanplooThaiMassage_486629
http://www.victam.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://www.niwatkongpien.com
http://sundara21.blogspot.com
http://www.educationatclick.com
http://www.pwdom.com/v1/
http://cloudbookclub.blogspot.com
http://blogok09.blogspot.com
http://thairaptorgroup.com/TRG/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2049
http://www.ias.chula.ac.th/Thai/modules.php?name=NuCalendar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น